بهارانه

باورم کن نازنین که هیچ وقت باورم نکردی.....گفتی بهم اعتماد کن


تو تنهاکسی بودی که بهت اعتماد کردم


گفتی بهم باورم کن


منم بهت گفتم باورت دارم تو باورم کن


من همه جوره بهت اعتماد کردم و باورت کردم


اما تو چه کردی....


قلبم ،غرورم و احساسمو شکوندی


یه نصیحت : مواظب خودت باش.


یه خواهش : هیچ وقت عوض نشو .


یه آرزو : فراموشم نکن .


یه دروغ : دیگه دوستت ندارم .


یه حقیقت : دلم برات تنگ شده...برچسب‌ها: حرفای دلم که فقط برای تو میگم
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:25 توسط بهار